Pokud je zásilka viditelně poškozena
nebo je-li porušena ochranná páska s nápisy „Hu-Fa Dental a.s.“,
uplatněte reklamaci přímo u přepravce.
Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.


Co lze reklamovat?

Obecně lze v zákonné lhůtě reklamovat veškeré vady výrobku, které vznikly chybou výroby nebo vady materiálu.
Reklamaci uplatněte, pokud:
   •    Výrobek nefunguje.
   •    Některá funkce výrobku nefunguje.
   •    Materiál výrobku se vlivem běžného používání nevratně poškodil. Toto samozřejmě nelze uplatnit na zboží spotřebního charakteru
         (zubní kartáčky, nitě apod.).

Reklamaci neuplatňujte na:
•    Jiné barevné provedení výrobku – barevnost produktů dodávaných výrobci bohužel nemůžeme ovlivnit. Výjimkou jsou produkty, u kterých
      je konkrétní barva přímo uvedená v názvu výrobku – pokud vám omylem dorazilo jiné než vybrané barevné provedení, prosíme,
      zboží nám vraťte a my vám pošleme správnou barvu.
•    Opotřebení nebo úbytek obsahu produktů spotřebního charakteru (opotřebovaná vlákna kartáčku, docházející zubní pasta...).
•    Vady způsobené nevhodným používáním, přetěžováním nebo nedostatečnou či nevhodnou údržbou výrobku,
      a to zejména pokud se tak stalo v rozporu s návodem k použití.
•    Nevhodně vybraný produkt – pokud zjistíte, že vám produkt nevyhovuje nebo se vám nelíbí, nepoužívejte jej a využijte možnosti vrácení zboží.
•    Z bezpečnostních důvodů nelze vracet (reklamovat samozřejmě ano) výrobky, které jsou dodávány sterilní a zákazník je rozbalil (porušil sterilní obal) apod. 
•    Dále nelze vracet zboží osobní potřeby, u kterého nelze jednoznačně určit, zda bylo či nebylo po rozbalení použito (zubní kartáčky, vlákna, atd.).
      Před rozbalením blistru, rozstřižením sáčku se, prosím, ujistěte, že jste obdrželi zboží, které jste si objednali a chcete si jej nechat.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem. Pokud výrobce poskytuje záruku delší je uvedena u zboží v katalogu.

Jak postupovat?

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, okamžitě nás prosím kontaktujte na:

e-mailové adrese: info@nasusmev.cz

poštovní adrese:
Hu-Fa Dental a.s. 
Moravní 909 
Otrokovice   765 02 


 V reklamaci sdělte své kontaktní údaje, popis zboží a závady, nejlépe připojit fotografii vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

DŮLEŽITÉ

1.    Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu na náklady odesilatele.
2.    Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. (U vracení bez udání důvodu musí být i v neporušeném
       původním obalu – blistru, sáčku, krabičce).
3.    Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
4.    Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů,
       stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
5.    Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.